Algemene voorwaarden

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt, stemt hij in met de algemene voorwaarden zoals ze op de website staan vermeld.
 • Een veilige sfeer en een goede hygiëne vind ik belangrijk en verwacht dat de cliënt hier eveneens zorg voor draagt.
 • Tijdens de eerste sessie stel ik voorafgaand aan de massage de cliënt een aantal vragen met betrekking tot de gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de massage. De cliënt verplicht zich relevante informatie te verstrekken.
 • Eventueel medicijngebruik dient de cliënt door te geven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 • Ik stel geen medische diagnoses. Bij twijfel kan ik afzien van massage en de cliënt doorverwijzen naar een huisarts of specialist.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij een massage ondergaat.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de sessies deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming wordt dit nooit aan derden verstrekt.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • Bij overmacht of ziekte zal ik de cliënt zo spoedig mogelijk informeren.
 • Ik geef geen erotische massages.
 • Betaling graag na afloop via bankoverschrijving.
 • De massages vinden in zorgvuldige afstemming plaats. Ik ben niet aansprakelijk te stellen voor materiële en/ of immateriële schade ontstaan tijdens of na een sessie.