Algemene voorwaarden

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals ze op de website staan vermeld.
 • Een veilige sfeer en een goede hygiëne vind ik belangrijk en verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Tijdens de eerste sessie stel ik voorafgaand aan de massage de cliënt een aantal vragen met betrekking tot de gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de massage. De cliënt verplicht zich relevante informatie te verstrekken.
 • Eventueel medicijngebruik dient de cliënt door te geven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 • Door mij worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van massage en de cliënt doorverwijzen naar een huisarts of specialist.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij een massage ondergaat.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de sessies met mij deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming wordt dit nooit aan derden verstrekt.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • Bij overmacht of ziekte zal ik de cliënt zo spoedig mogelijk informeren.
 • Ik geef geen erotische massages.
 • Betaling graag na afloop via bankoverschrijving op de dag van de sessie.
 • Ik ben niet aansprakelijk te stellen voor materiële en/ of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een sessie.