• wanneer je een afspraak maakt, stem je in met de algemene voorwaarden zoals ze op de website staan vermeld
 • een veilige sfeer en goede hygiëne vind ik belangrijk en verwacht dat jij hier ook zorg voor draagt
 • tijdens een eerste behandeling stel ik voorafgaand een aantal vragen met betrekking tot je gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de behandeling. je bent verplicht relevante informatie te verstrekken
 • eventueel medicijngebruik dien je door te geven
 • bij wijzigingen in je situatie ben je zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven
 • ik stel geen medische diagnoses. bij twijfel kan ik afzien van behandeling en je doorverwijzen naar de huisarts of specialist
 • alle informatie die je tijdens de sessies met mij deelt, wordt vertrouwelijk behandeld
 • zorg ervoor dat je op tijd bent. te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd
 • gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht
 • bij overmacht of ziekte zal ik je zo spoedig mogelijk informeren
 • ik geef geen erotische massages
 • betaling graag via een tikkie na de sessie
 • ik ben niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na de behandeling