Voorwaarden

 • wanneer je een afspraak maakt, accepteer je onderstaande voorwaarden
 • een veilige ruimte en goede hygiëne vind ik belangrijk en ik verwacht dat jij hier ook zorg voor draagt
 • je gebruikt geen drank of drugs voorafgaand aan een sessie
 • tijdens de eerste sessie stel ik je een aantal vragen met betrekking tot je gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de sessie. Ik verwacht dat je relevante informatie deelt.
 • medicijngebruik dien je door te geven
 • je informeert me over wijzigingen in je situatie
 • ik stel geen diagnoses en bij twijfel kan ik de behandeling annuleren en doorverwijzen naar de huisarts of een specialist
 • een sessie is nooit een vervanging voor een reguliere medische behandeling
 • de informatie die je tijdens de sessies deelt is vertrouwelijk
 • zorg ervoor dat je op tijd bent. te laat komen,  maakt de behandeling korter
 • reserveringen kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de afspraak. geannuleerde of vergeten reserveringen binnen deze termijn worden in rekening gebracht
 • in het geval van ziekte en overmacht zal ik je hierover zo snel mogelijk informeren
 • ik geef geen erotische of sensuele massages
 • betaling via een verzoek na de behandeling
 • je kunt me niet aansprakelijk stellen voor materiële of immateriële schade voor, tijdens of na een sessie

Conditions

 • when you book an appointment, you accept the conditions as listed below
 • a safe space and good hygiene are important to me, so I expect you to take care of this too
 • you don't use alcohol or drugs before the session
 • during a first session I ask you a few questions beforehand about your health and expectations of the session. I expect you to share relevant information
 • when you use medication, let me know
 • you inform me about amendments in your situation 
 • I do not diagnosticate. when in doubt I can renounce the treatment and suggest to see a general praticioner or a specialist 
 • a session is never a substitute for a regular medical treatment
 • the information you share during the sessions is confidential
 • make sure you are on time. being late makes your treatment time shorter 
 • reservations can be canceled for no cost until 24 hours before the appointment. canceled or forgotten appointments within this term are being charged
 • in case of illnes or force majeure I will inform you as soon as possible
 • I do not give erotic or sensual massages 
 • payment via request after the treatment
 • you can't hold me liable for material or immaterial damage before, during or after a session